HBOT - Hyperbarická oxygenoterapie

HBOT spočívá v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku.

Vzduch obsahuje téměř 21 % kyslíku a 78 % dusíku. Při hyperbaroxii je vdechovaná koncentrace kyslíku přes 90 % a je tedy 5× vyšší než ve vzduchu. Pracovní tlak v naší hyperbarické komoře je vyšší než atmosférický tlak. Příjem kyslíku je tedy při HBOT vyšší než při dýchání vzduchu za normálních podmínek.
Dochází k plnému dosycení hemoglobinu kyslíkem, zvýšení parciálního tlaku kyslíku a jeho fyzikálnímu rozpuštění v krevní plazmě. Všechny tyto děje vedou ke zvýšené dodávce kyslíku tkáním, což může být prospěšné u řady chorob. Kromě toho má hyperbarický kyslík řadu dalších specifických efektů ( snížení otoku ve tkáních, modulace imunitních funkcí v boji proti infekci, snížení průběhu ischemicko-reperfuzního syndromu, stimulace neovaskularizace, fibroblastové proliferace a podobně).

Hyperbarický kyslík se dokáže dostat k takzvaným spícím buňkám v mozku a v nervové tkáni a postupně probudí jejich metabolismus. Účinek této terapie spočívá v tom, že stimuluje buňky, podporuje růst nových tkání, vytlačuje škodlivé kyslíkové radikály, zmírňuje záněty, stimuluje latentní neurony a zlepšuje průtok krve v mozku i ve svalech a metabolismus glukózy. Také pomáhá urychlit odplavení laktátu a toxinů z tkání. Hyperbarická medicína je obor multidisciplinární – má vztah k mnoha medicínským i nemedicínským oborům.

Hyperbaroxie je jako každá jiná léčba. Má své indikace, kontraindikace, dávkování, potenciální vedlejší nepříznivé účinky. Takto by se na ni mělo pohlížet – jako na racionální léčbu v jistých klinických situacích, nikoli jako na zázračný lék.

Existují dva základní patofyziologické principy hyperbaroxie

- První je mechanický efekt, spočívající v redukci velikosti bublin (embolie) u pacientů s různými formami dekompresní nemoci či vzduchové embolie.
- Druhý efekt je způsoben zvýšením parciálního tlaku kyslíku ve tkáních s prodloužením jeho difúzní vzdálenosti, zvýšením množství fyzikálně rozpuštěného kyslíku v plazmě a transportem do tkání postižených ischémií a hypoxií.

Hyperbarická oxygenoterapie - Efekt a účinnost

může významnou měrou ovlivnit léčebný výsledek, mortalitu a kvalitu života. Podání kyslíku za podmínek vyššího atmosférického tlaku má mnoho jedinečných a jinou medikací či lékařskou metodou nenahraditelných efektů včetně signálního efektu vůči DNA (transkripce) s ovlivněním mnoha buněčných procesů (exprese hormonů, enzymů, faktorů, upregulace receptorů). Bylo zjištěno, že během 24 hodin po aplikaci HBOT dochází k významnému ovlivnění více než 8 100 genů.

Hyperbarická hyperoxie přináší několik desítek efektů a změn nejen v oblasti transportu a metabolismu kyslíku, ale také na kardiovaskulární, respirační, neurologické, metabolicko-biochemické, imunitní a enzymatické úrovni. HBOT má vliv na metabolismus mikrobů především díky produkci reaktivních kyslíkových substancí. Je zesílen „respirační burst“ leukocytů, čímž se zlepšuje obranyschopnost organismu.Hyperbarická oxygenoterapie - Indikace u dospělých:

- Cévní mozková příhoda
- Diabetické defekty
- Infarkt
- Hypertenze
- Migréna
- Tinitus
- Parkinson
- Revmatismus
- Chronické vleklé infekce a imunodeficience
- Prevence při chirurgickém zákroku – implantace na ozářených tkáních, extrakce zubu
- Popáleniny

Hyperbarická oxygenoterapie - Indikace u dětí:

- Dětská mozková obrna
- Akutní respirační onemocnění
- Autismus, ADHD, ADD, hyperaktivita
- Syndrom lehké mozkové dysfunkce
- Autoimunitní onemocnění
- Revmatizmus
- Chronické vleklé infekce
- Imunita - časté virózy

Hyperbarická oxygenterapie - Kontraindikace:

- Neošetřený pneumothorax
- Kardiotoxická cytostatika (doxomycin, cis-platina)
- Akutní infekt HCD, akutní sinusitida, neprůchodnost paranasálních dutin či Eustachovy trubice, těžké ušní afekce
- Nemožnost vyrovnat tlakový gradient mezi jednotlivými dutinami
- Těžké astma bronchiale, chronická obstrukční choroba s emfyzémem
- Klaustrofobie.
- Refrakterní chronická osteomyelitida

NEUROREHABILITACE

Mimořádné výsledky u neurologických pacientů jsou spojené s moderními ve světě ověřenými metodami a špičkovým vybavením !

PODMOŘSKÝ SVĚT

Jedinečný multisenzorický prostor, který rozvíjí u dětí smyslové vnímání, komunikaci, motoriku a různé kognitivní funkce.

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Jedná se o rehabilitační metodu, která navrací člověka ke zdraví. Základem je vztahový dotek a bezpečí, umění naslouchat a být vnímavý.

Průběh procedůry v hyperbarické komoře

V přetlakové komoře klient inhaluje kyslík z externího kyslíkového koncentrátoru. Na počátku kompresní fáze začne pociťovat mírný tlak v uších. Ideální je proto vyrovnávat tlak ve středouší polknutím nebo zíváním po dobu nárůstu tlaku. Pokud je tlak nepříjemný a nedaří se ho vyrovnat, je zapotřebí upozornit obsluhu nebo uvolnit odtlakovávací rychlo-ventil.

Procedura je rozdělena do následujících fází:

1. Komprese - zvyšování tlaku vzduchu v komoře
2. Isokomprese - probíhá procedura, při které se dýchá kyslík
3. Dekomprese - z komory je vypouštěn vzduch a dochází k vyrovnání tlaku s atmosférickým tlakem vzduchu

Terapie je bezbolestná, neinvazivní a při dodržení pokynů během terapie i bezpečná. Během 60 minutové procedury v hyperbarické kyslíkové komoře je možno relaxovat při hudbě, spát nebo si číst. Ideální je absolvovat kúru jako součást intenzivního neurorehabilitačního programu, nebo alespoň 1x týdně při ambulantní rehabilitaci. HBOT lze absolvovat také jen jako ozdravnou proceduru.

Domluvte si program pro své zdraví

Hyperbarická oxygenoterapie pomáhá korigovat hypoxický stav zvýšením antimikrobiální aktivity vedoucí k dodávce kyslíku a útlumem účinků zprostředkovaných faktorem indukujícím hypoxii.