NEURO - OXYGEN THERAPY

Program je založen na jediném neurorehabilitačním konceptu současnosti - TheraSuit – Intensive Neuro Functional Strengthening® (INFS) , který přináší pacientovi zpevnění svalů a normalizaci aferentních nervových impulzů. Jedinečným propojením konceptu TheraSuit® INFS a hyperbarické oxygenoterapie ( HBOT ), dochází k stimulaci buněk, aktivují se mozkové struktury zodpovědné za pohybovou činnost a je podporován růst nových tkání. HBO terapie vytlačuje škodlivé kyslíkové radikály, zmírňuje záněty, stimuluje latentní neurony a zlepšuje průtok krve v mozku i ve svalech.

Dalšími volitelnými terapiemi jsou - multisenzorický “Podmořský svět”, ergoterapie, robotická rehabilitace a kraniosakrálni terapie.


TheraSuit™ Method

Koncept TheraSuit zahrnuje veškeré potřebné složky od kvalitní přípravy těla a mozku k neurorehabilitaci, přes funkční posílení svalstva, až k aktivnímu cvičení s využitím kosmického oblečku TheraSuit, cvičebního boxu U.E.U. a metody SPIDER.

Komplexní neurorehabilitační program TheraSuit™ urychluje rozvoj nových fyziologických pohybových vzorců a aktivaci mozkových struktur zodpovědných za pohybovou činnost a zmírňuje patologické reflexy. V rámci individuálního 3 hodinového cvičení má fyzioterapeut možnost s dítětem postupně procházet jednotlivými cvičebními jednotkami a nastavit je individuálně dle potřeb pacienta.


Hyperbarická oxygenoterapie ( HBOT )

Hyperbarický kyslík se dokáže dostat k takzvaným spícím buňkám v mozku a v nervové tkáni a postupně probudí jejich metabolismus. Účinek této terapie spočívá v tom, že stimuluje buňky, podporuje růst nových tkání, vytlačuje škodlivé kyslíkové radikály, zmírňuje záněty, stimuluje latentní neurony a zlepšuje průtok krve v mozku i ve svalech a metabolismus glukózy.

Metoda spočívá v inhalaci 100% kyslíku za podmínek tlaku vyššího, než je tlak atmosférický.

Program je určen pro indikace:

- Traumatické poškození mozku
- Cévní mozková příhoda
- Postižení mozku z nedostatku kyslíku
- Dětská mozková obrna ( DMO )
- SMA a svalová dystrofie
- Jiné neuromuskulární deficity

Kontraindikace u hyperbarické oxygenoterapie:

- Neošetřený pneumothorax
- Kardiotoxická cytostatika (doxomycin, cis-platina)
- Akutní infekt HCD, akutní sinusitida, neprůchodnost paranasálních dutin či Eustachovy trubice, těžké ušní afekce
- Nemožnost vyrovnat tlakový gradient mezi jednotlivými dutinami
- Těžké astma bronchiale, chronická obstrukční choroba s emfyzémem
- Klaustrofobie.
- Refrakterní chronická osteomyelitida

NEUROREHABILITACE

Mimořádné výsledky u neurologických pacientů jsou spojené s moderními ve světě ověřenými metodami a špičkovým vybavením !

PODMOŘSKÝ SVĚT

Jedinečný multisenzorický prostor, který rozvíjí u dětí smyslové vnímání, komunikaci, motoriku a různé kognitivní funkce.

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Jedná se o rehabilitační metodu, která navrací člověka ke zdraví. Základem je vztahový dotek a bezpečí, umění naslouchat a být vnímavý.

Průběh procedůry v hyperbarické komoře

V přetlakové komoře klient inhaluje kyslík z externího kyslíkového koncentrátoru. Na počátku kompresní fáze začne pociťovat mírný tlak v uších. Ideální je proto vyrovnávat tlak ve středouší polknutím nebo zíváním po dobu nárůstu tlaku. Pokud je tlak nepříjemný a nedaří se ho vyrovnat, je zapotřebí upozornit obsluhu nebo uvolnit odtlakovávací rychlo-ventil.

Procedura je rozdělena do následujících fází:

1. Komprese - zvyšování tlaku vzduchu v komoře
2. Isokomprese - probíhá procedura, při které se dýchá kyslík
3. Dekomprese - z komory je vypouštěn vzduch a dochází k vyrovnání tlaku s atmosférickým tlakem vzduchu

Terapie je bezbolestná, neinvazivní a při dodržení pokynů během terapie i bezpečná. Během 60 minutové procedury v hyperbarické kyslíkové komoře je možno relaxovat při hudbě, spát nebo si číst. Ideální je absolvovat kúru jako součást intenzivního neurorehabilitačního programu, nebo alespoň 1x týdně při ambulantní rehabilitaci. HBOT lze absolvovat také jen jako ozdravnou proceduru.

Domluvte si program pro své zdraví

Hyperbarická oxygenoterapie pomáhá korigovat hypoxický stav zvýšením antimikrobiální aktivity vedoucí k dodávce kyslíku a útlumem účinků zprostředkovaných faktorem indukujícím hypoxii.